10 phút gọi nội mạng Vinaphone sử dụng trong ngày.(Chi tiết)

1,000 VND/ngày

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤20 phút...(Chi tiết)

129,000 VND/tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤20 phút...(Chi tiết)

129,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<=30 phút+200 ph&ua...(Chi tiết)

149,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<=30 phút+200 ph&ua...(Chi tiết)

149,000 VND/tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone<=10 ph&u...(Chi tiết)

69,000 VND/tháng