8GB Data

30 phú...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung, 30GB ...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng

14GB Data

40...(Chi tiết)

199,000 VND/tháng

50 tin nhắn nội mạng + 50 tin nhắn ngoại mạng

20,000 VND/tháng

100 tin nhắn nội mang + 100 tin nhắn ngoại mạng

40,000 VND/tháng

50SMS nội mạng Vinaphone(Chi tiết)

3,500 VND/ngày