1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí 250 phút gọi tới một thuê bao v&agrav...(Chi tiết)

20,000 VND/tháng

2GB tốc độ cao+200 phút gọi nội mạng (Chi tiết)

50,000 VND/tháng

5GB with hight speed 3G/4G ...(Chi tiết)

50,000 VND/tuần

3GB with hight speed 3G/4G<...(Chi tiết)

30,000 VND/tuần