Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone<=10 ph&u...(Chi tiết)

69,000 VND/tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤10 phút...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤10 phút...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút + ...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút + ...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí gọi nội mạng≤20ph+50 phút liên mạng+4GB/...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng