200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng. 

60,000 VND/tháng

6GB Data truy cập mọi nội dung;

25GB(Chi tiết)

109,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung; 

3...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung;

30...(Chi tiết)

139,000 VND/tháng

8GB Data truy cập mọi nội dung

30 phút thoại ngoại mạng(Chi tiết)

139,000 VND/tháng

14GB Data truy cập mọi nội dung...(Chi tiết)

199,000 VND/tháng