Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤10 phút...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤10 phút...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút + ...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút + ...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí gọi nội mạng≤20ph+50 phút liên mạng+4GB/...(Chi tiết)

89,000 VND/tháng

Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone c&oa...(Chi tiết)

3,000 VND/ngày